Üyelik

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Görevleri

TÜKÇEV Vakıf Senedi Madde 6 da belirtidiği üzere:

Vakıflarla ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıyan ve vakfa katkı sağlayacağı düşünülen Tüm Kamu Çalışanları ve Emeklileri Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile, Vakıfa üye olabilir. Mevzuatın aradığı üyelik koşullarını taşıyan vakıf çalışanları, talepleri halinde Yönetim Kurulu Kararı aranmaksızın vakfa üye olabilirler. Ayrıca, yönetim kurulu kararı ile, özel veya tüzel kişilere onursal üyelik unvanı verilebilir.

a) Üyeler Vakıf faaliyetlerine ve yönetime katılma hakkına sahiptir.
b) Genel Kurulda oy Kullanma hakkı vardır, Üyeler bu haklarını Vakıf Senedinde ve Yönetmelikte belirtildiği şekilde kullanır. Onursal Üyelerin oy kullanma hakları yoktur.
c) Üyeler Yönetim Kurulu tarafından belirlenen aylık aidatları ödemekle yükümlüdür.
d) Üyeler Vakıf aleyhine olacak söz ve eylemlerden uzak durmak zorundadır.

TÜKÇEV Vakfına üye olmak için aşagıdaki formu doldurarak, banka taahhüt bölümününde imzalanması ve tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

BİZİ TAKİP EDİN
Çok yakında bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz..